Møte med politisk ledelse i Steinkjer kommune

Festsalen, Samfunnshuset

    Ordfører Gunnar Thorsen og varaordfører Christine Agdestein kommer. Vil bli intervjuet om Steinkjer kommunes utfordringer i 2024 og videre framover.   Billettsalg ved inngangen. Salg av kaffe og kaker

Kommuneoverlege Nina Kjenstadbakk- Steinkjer

Festsalen, Samfunnshuset

Steinkjer seniorforum inviterer til møte i Festsalen på samfunnshuset 15. februar 2024 kl 1800 Folkehelse i et livsløpsperspektiv Kommuneoverlege i Steinkjer Nina Kjenstadbakk-Steinkjer Vil bl.a. snakke om:  Folkehelse og forebyggende arbeid  Utfordringer nå og i tiden framover  Kommunens ansvar