Slide One
Slide One
Slide Two

Oftenåsen - utsikt over Steinkjer by

Slide Two
Slide Three
Slide Three
Slide Three - copy
Slide Three - copy
Slide Three - copy - copy
Slide Three - copy - copy
Slide Three - copy - copy - copy
Slide Three - copy - copy - copy
previous arrow
next arrow

Alle som er 55+ kan bli medlem i Steinkjer seniorforum.

Steinkjer seniorforum (SSF) er en ideell, ikke kommersiell organisasjon som har som hovedmål å bidra til kunnskap, glede og felles opplevelser for seniorgruppen 55+, hjemmehørende i Steinkjer, Verran, Snåsa, Namdalseid og Inderøy. Organisasjonen er livssyns- og politisk nøytral.

SSF tar sikte på å gi sosiale og kulturelle tilbud og bidra til å dekke seniorgruppens behov for utdanning, opplæring og mosjon.

Enkeltpersoner kan bli medlemmer av foreningen. Det åpnes også for et samarbeid hvor bedrifter/lag og organisasjoner og offentlige organ kan melde inn navngitte enkeltpersoner som medlemmer.

Medlemskontingenten består av en engangsinnbetaling, som gir rett til livsvarig medlemskap.

Foreningen avholder medlemsmøter ca. hver 3 uke i Samfunnshuset, Steinkjer – (normalt torsdager kl. 1800).

Facebook: Steinkjer seniorforum (offentlig gruppe)

Styreleder: Jan Andor Foosnæs, 959 19 000,  jan.foosnaes@gmail.com

Nestleder: Lars Harald Daling, 900 84 317, ldaling@online.no